منوی شماره W1

15.000.000تومان$

مطالعه آپشن ها و توضیحات

  • روی گزینه های زیر کلیک کنید
تصویربرداری با دو دوربینه
فیلمبرداری دو دوربینه با تجهیزات سینمایی از مراسم عروسی
عکاسی مراسم
عکاسی با یک دوربینه با تجهیزات حرفه ای از باغ ، عمارت ، مراسم
تدوین سینمایی فیلم
ساخت کلیپ از تصویربرداری روز مراسم و میکس کل فیلم
عکس چاپی هدیه شاسی
یک عدد عکس چاپ و شاسی شده در سایز 50 در 70 هدیه

منوی شماره W2

22.000.000تومان$

مطالعه آپشن ها و توضیحات

  • روی گزینه های زیر کلیک کنید
تصویربرداری با دو دوربینه
فیلمبرداری دو دوربینه با تجهیزات سینمایی از مراسم عروسی
عکاسی مراسم
عکاسی با یک دوربینه با تجهیزات حرفه ای از باغ ، عمارت ، مراسم
تدوین سینمایی فیلم
ساخت کلیپ از تصویربرداری روز مراسم و میکس کل فیلم
عکس چاپی هدیه شاسی
یک عدد عکس چاپ و شاسی شده در سایز 100 در 70 هدیه
تصویربرداری هوایی
تصویربرداری حرفه ای هوایی با هلی شات ( درون ) در باغ
مووی کم ( رونین )
تصویربرداری استیبل با مووی کم ( رونین ) در باغ و مراسم

منوی شماره W3

36.000.000تومان$

مطالعه آپشن ها و توضیحات

  • روی گزینه های زیر کلیک کنید
تصویربرداری با دو دوربینه
فیلمبرداری دو دوربینه با تجهیزات سینمایی از مراسم عروسی
عکاسی مراسم
عکاسی با یک دوربینه با تجهیزات حرفه ای از باغ ، عمارت ، مراسم
تدوین سینمایی فیلم
ساخت کلیپ از تصویربرداری روز مراسم و میکس کل فیلم
عکس چاپی هدیه شاسی
یک عدد عکس چاپ و شاسی شده در سایز 100 در 70 هدیه به همراه 5 عدد عکس چاپی 13 در 18 چاپی
تصویربرداری هوایی
تصویربرداری حرفه ای هوایی با هلی شات ( درون ) در باغ
مووی کم ( رونین )
تصویربرداری استیبل با مووی کم ( رونین ) در باغ و مراسم
آلبوم عکس دیجیتال عروسی
آلبوم عکس دیجیتال عروسی در سایز 30 در 60 با 10 برگ ، معادل 20 صفحه به همراه آلبوم 10 در 20 هدیه از همان عکس های آلبوم بزرگ

منوی شماره W4

39.000.000تومان$

مطالعه آپشن ها و توضیحات

  • روی گزینه های زیر کلیک کنید
تصویربرداری با دو دوربینه
فیلمبرداری دو دوربینه با تجهیزات سینمایی از مراسم عروسی ، عقد سالن ، مراسم تالار در تهران
عکاسی مراسم
عکاسی با یک دوربینه با تجهیزات حرفه ای از باغ ، عمارت ، مراسم عقد سالن
تدوین سینمایی فیلم
ساخت کلیپ از تصویربرداری روز مراسم و میکس کل فیلم
عکس چاپی هدیه شاسی
یک عدد عکس چاپ و شاسی شده در سایز 100 در 70 هدیه به همراه 5 عدد عکس چاپی 13 در 18 به همراه 2 عدد عکس چاپی در سایز 30 در 40 خانوادگی به همراه 5 عدد عکس چاپی در سایز 16 در 21
تصویربرداری هوایی
تصویربرداری حرفه ای هوایی با هلی شات ( درون ) در باغ و ورودی یا خروجی تالار
مووی کم ( رونین )
تصویربرداری استیبل با مووی کم ( رونین ) در باغ و مراسم
آلبوم عکس دیجیتال عروسی
آلبوم عکس دیجیتال عروسی در سایز 30 در 60 با 10 برگ ، معادل 20 صفحه به همراه آلبوم 10 در 20 هدیه از همان عکس های آلبوم بزرگ
ساخت کلیپ فرمالیته پیشکاری
فیلمبرداری و عکاسی در روزی جدا با هزینه جداگانه از روز مراسم ، در تهران به شکل پیشکاری و فرمالیته که با پرداخت هزینه بیشتر قابل انجام در شهر ها یا کشور های دیگر نیز میباشد .

لیست قیمت منو خدمات عکاسی و فیلمبرداری عروسی